Prairie #1
       
     
PRAIRIE #2
       
     
PRAIRIE #3C
       
     
PRAIRIE #5B
       
     
PRAIRIE #4
       
     
Studi de Perugia
       
     
Prairie #1
       
     
Prairie #1

Cement, concrete, paint, sheet metal and wood, 48"x60"

PRAIRIE #2
       
     
PRAIRIE #2

Cement, concrete, paint, sheet metal and wood, 48"x60"

PRAIRIE #3C
       
     
PRAIRIE #3C

Cement, sheet metal and wood, 48"x60"

PRAIRIE #5B
       
     
PRAIRIE #5B

Cement, paint and sheet metal, 48"x60"

PRAIRIE #4
       
     
PRAIRIE #4

Cement, paint and sheet metal, 48"x60"

Studi de Perugia
       
     
Studi de Perugia

Black oxide, cement, paint and steel, 48"x60"